Doorzaaien voor snelle ontkieming

Erin

Niet erop

Op de juiste diepte

Ideale ontkieming

Juiste hoeveelheid

Economisch

Wettelijke, financiële en ecologische uitdagingen

Iedere melkveehouder staat voor de uitdaging om meer liters melk te produceren op dezelfde hectares die ter beschikking staan. En ondanks dat de Nederlandse boer per koe de meeste liters melk produceert ter wereld, zijn wij (nog) niet leidend in grasproductie! De factor ruwvoer is nog altijd vrij hoog.

Je duurste productiemiddel is waarschijnlijk jouw grasland. Maar heb je wél kwaliteitsmelkgras in jouw wei, of is het ‘gewoon’ groen en daarmee niet direct voedzaam genoeg voor een eiwit- en calciumrijke productie? Daarmee ben je niet snel de enige want de gemiddelde bezettingsgraad van goed gras in het Nederlandse grasland is slechts 55% melkgras (Engels raai, Timothee, Italiaans raai, veldbeemd, klaver, enz.)? De overige planten doen in de pens van een koe NIET VEEL. Deze “slechte” grasplanten moeten vervangen worden door goed melkgras.

Doorzaaien nog beter en belangrijker geworden

Gelukkig heb je als melkveehouder toegang tot steeds betere kennis, techniek en hulpmiddelen. Tegenwoordig lukt het daarom steeds beter om goed grasland te produceren dankzij de ontwikkelingen op het gebied van doorzaaien:

  • In de afgelopen 2 decennia is de kennis over gras toegenomen. We weten beter hoe een grasplant groeit,  wat zijn levenscyclus is & wat dat gras doet in de magen van een koe;
  • Door verbeterde bodemkennis zijn we bewuster geworden van het feit dat een goede bodemstructuur behouden moet worden. Tevens weten we hoe belangrijk het is om organische stof in de teeltlaag te houden;
  • De machines zijn sterk verbeterd. Vredo heeft haar doorzaaitechniek, die al zeer degelijk was, in de afgelopen jaren nog meer doorontwikkeld. Grotere werkbreedte, betere bodemvolging, nauwkeurigere zaaddosering, accurater zaaidiepte & een nieuw ontwikkelde bodemvolgende schijvenaandrukrol (dankzij de zogenaamde Packerringenrol).

Daarbij komt dat wij aan de vooravond staan van een nieuwe generatie agrarische doorzaaiers, de DZ5 generatie, met nog betere techniek die inspeelt op de ecologische ontwikkelingen en de wens om ook goed en gecontroleerd door te zaaien met klavers en kruiden.

Doorzaaitechniek

Download de brochure

Het doorzaaiprincipe van Vredo

Dubbele schijven met sleepvoet van VredoIn 1976 produceerde De Vree als loonwerker de eerste zelf ontwikkelde machine. Het was een doorzaaimachine die de naam Vredo kreeg. Op basis van dezelfde werkingsprincipe werd eind jaren tachtig vervolgens ook de zodenbemester ontwikkeld, die zelfs vandaag de dag nog leidend is in de agrarische markt.

Het doorzaaiprincipe van Vredo gaat uit van 2 bewezen feiten:

  • Graszaad dat op de juiste diepte is ingezaaid heeft de optimale omstandigheden om te ontkiemen;
  • Graszoden die ingesneden worden herstellen snel en laten dus veel minder schade achter dan verwacht wordt.

En dus werkt de techniek van Vredo als volgt:

  • Dubbele V-vormige schijven waarmee een kleine snede in de grond wordt gesneden;
  • Zaad wordt tussen de schijven in de snede met de gewenste hoeveelheid gedoseerd;
  • Grond veert zelf terug & wordt met behulp van aandrukrol aangedrukt;
  • Het zaad ligt in optimale ontkiemingsomstandigheden: Het is nu in contact met de grond & vocht en krijgt het nodige licht & lucht;
  • Het zaad ligt beschermd tegen weersinvloeden, (nacht)vorst & vogels.

De combinatie van dubbele snijschijven, drukveer en sleepvoet zorgen voor een optimale zaaidiepte wat de meest efficiënte benutting van het dure graszaad betekent.

Doorzaaiprincipe van een Vredo doorzaaier

Grasresultaat met Vredo doorzaaier

Doorzaaien met Vredo - Bewezen, positieve resultaten

Doorzaaien is een kosten-effectieve manier van grasland verjonging. Uit praktijkonderzoek blijkt dat structureel doorzaaien (jaarlijks) op de juiste manier (graszaad in de grond) 10 tot 15% meer opbrengst geeft. Lees hier meer over.

Lees meer
Ontkiemingsresultaat Vredo Doorzaaiers